Gerealiseerd

Het Bachmanhof

Op enkele tientallen meters van de “Aogse markt”, de historische dorpskern van Princenhage, bevindt zich een ‘verborgen’ gebied. Waar eens de smederij van Miel Bachman en de visrokerij van Bond stonden, ontstaat nu een prachtige plek om te wonen in het groen: het Bachmanhof. 

Het ruim 8 jaar braakliggende terrein gaat ruimte bieden aan een divers woonprogramma en wordt gekenmerkt door het authentieke dorpskarakter van Princenhage. Het binnenterrein wordt getransformeerd tot een nieuw woonhof van 30 eigentijdse woningen met een eigen signatuur en zicht op de Martinuskerk. Vrolijk Leven heeft in samenwerking met Winters bouw & Ontwikkeling de ontwikkeling vormgegeven. 

Het plan bestaat uit 30 grondgebonden woningen, die allemaal een sterke zichtrelatie hebben met het openbare gebied. Door de grote diversiteit aan woningtypes ontstaat er een levendig plan, de zorgvuldige ingetogen detaillering zorgt voor eenheid. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de realisatie van een substantieel aantal ‘levensloopbestendige’ woningen. Het betreft hier woningen die geschikt zijn voor ouderen, zoals patiowoningen en tweelaagse woningen met slaap- en badkamer op de begane grond. Toch wordt Bachmanhof divers. Want met de variatie in één-, twee- en drielaagse woningen is er plaats voor alle doelgroepen. Door de compositie van verschillende woningtypes ontstaan er drie gebieden, respectievelijk Het Erf, De Tuin en Het Hof. Zo wordt een kaal en ‘verborgen’ gebied op enkele tientallen meters van de ‘Aogse Markt’ een prachtige plek om te wonen in het groen.

Tussen de woningen is een grote brink gelegen. Deze bestaat vooral uit een weide voor buurtgenoten om elkaar te ontmoeten en om op te spelen. Onder de grote lindebomen is geniet u van dit heerlijke uitzicht. En dieren genieten er net zozeer. Zo is de waterberging (wadi), waar het hemelwater in wordt opgevangen, een aantrekkelijke leefomgeving voor insecten. Mede dankzij een bloemrijk kruidenmengsel, wat er het hele jaar door groeit, voelen ze zich er prima thuis.

Doorpraten?

Neem contact op met
: